Y tế HOSPEX 2015

Y tế HOSPEX 2015

2015/11/25 Neotex Union Industries Co., Ltd.

Chi tiết triển lãm

Triển lãm HOSPEX Nhật Bản 2015 (Gian hàng 5J-201-8)

Địa chỉ:
Tokyo Big Sight Inc. (Trung tâm hội nghị Miami Beach)
Bạn có thể xem thêm thông tin từ trang web chính thức của JAPAN: http://www.jma.or.jp/hospex/ja/top/iryou.html/ingles/

Phòng trưng bày

Thông cáo báo chí