• Neotex
  Neotex
 • Bọt biển và bọt  của Fit đặc biệt  Sản xuất
  Bọt biển và bọt
  của Fit đặc biệt
  Sản xuất
 • Công nghệ,  đổi mới, nghiên cứu  & phát triển
  Công nghệ,
  đổi mới, nghiên cứu
  & phát triển
 • Kết hợp với  Di sản văn hoá &  Phát triển bền vững
  Kết hợp với
  Di sản văn hoá &
  Phát triển bền vững
 • Thiết kế và sáng tạo mới  Cứ cố gắng cải thiện
  Thiết kế và sáng tạo mới
  Cứ cố gắng cải thiện

Chúng ta là ai

Nhà sản xuất tấm Neoprene tuyệt vời ở Đài Loan.

Đọc thêm

Chúng ta làm gì

Nhà sản xuất chuyên nghiệp hàng đầu của tấm Neoprene, hỗ trợ Neoprene, hỗ trợ y tế, mặc xe đạp, thể thao mặc, tấm cao su tổng hợp, quần áo đi xe đạp, chu kỳ mặc ... vv.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật

Thông cáo báo chí