Florida Uluslararası Tıp Fuarı 2010 (FIME)

Florida Uluslararası Tıp Fuarı 2010 (FIME)

2010/07/02 Neotex Union Industries Co., Ltd.

Sergi Detayları

Sergi Tarihi:
11 Ağustos 2011 (10:00 - 17:00)
12 Ağustos 2011 (10:00 - 16:00)
13 Ağustos 2011 (22:00 - 14:00)

Sergi yeri:
Miami Beach Kongre Merkezi
1901 Kongre Merkezi Dr. Miami Beach, FL 33139

FIME'nin resmi web sitesinden daha fazla bilgi görebilirsiniz: http://www.fimeshow.com/

Basın bülteni