2017 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2017 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน

2017/01/28 Neotex Union Industries Co., Ltd.

รายละเอียดนิทรรศการ

2017 ISPO งานแสดงสินค้ากีฬาเยอรมัน (攤位號碼: C4-319)

สถานที่จัดนิทรรศการ:
Messegelände, Eingänge West, Ost, Nord, 81823 München 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิทรรศการโปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิทรรศการ:

https: //www.ispo

แกลเลอรี

ข่าวประชาสัมพันธ์