ไทสปอโชว์ 2008

ไทสปอโชว์ 2008

2008/05/02 Neotex Union Industries Co., Ltd.

รายละเอียดนิทรรศการ

วันที่จัดนิทรรศการ:
02 ~ 05 พฤษภาคม 2551

สถานที่จัดนิทรรศการ: > TWTC Exhibition Hall ไทเปไต้หวัน

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ทางการของ TaiSPO: http://www.taispo.com.tw

ข่าวประชาสัมพันธ์