2017 นิทรรศการนิทรรศการการฟื้นฟูสมรรถภาพไทจง

2017 นิทรรศการนิทรรศการการฟื้นฟูสมรรถภาพไทจง

2017/07/25 Neotex Union Industries Co., Ltd.

รายละเอียดนิทรรศการ

นิทรรศการฟื้นฟูสมรรถภาพเอดส์ซึ่งจัดทำโดยรัฐบาลไต้หวันเมืองไถจงจะเปิดการผลิตอุปกรณ์และนิทรรศการตัวแทนจำหน่ายสู่สาธารณะ
Gallerys

ข่าวประชาสัมพันธ์