2011 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการใหม่ทั้งหมด

2011 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการใหม่ทั้งหมด

2011/08/05 Neotex Union Industries Co., Ltd.

รายละเอียดนิทรรศการ

เปิดเว็บไซต์ใหม่อย่างเป็นทางการ !!! บริษัท นีโอเท็กซ์ยูเนี่ยนอินดัสตรี จำกัด ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงสามารถเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าได้มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า !!

ข่าวประชาสัมพันธ์